Download documenten

Berekening van groepsrisico bij LPG tankstations

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Deze documenten zijn opgesteld als hulpmiddel voor het bevoegd gezag voor een snelle beoordeling van het groepsrisico bij een standaard LPG-tankstation. De documenten zijn in overeenstemming met de Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen die in werking treedt op 1 juli 2007.