Download documenten

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Samenvatting

In het Besluit bouwwerken leefomgeving staan de landelijke regels voor als een burger of bedrijf iets wil bouwen of slopen. Dit besluit bevat eisen over de veiligheid van woningen en andere bouwwerken en vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.