Download documenten

Besluit capaciteitsverdeling spoor gewijzigd

Samenvatting

Besluit van 17 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur in verband met een gewijzigde prioriteit voor het spoorgoederenvervoer gedurende de periodes dat de Betuweroute verminderd beschikbaar is door de werkzaamheden in Duitsland, alsmede in verband met een technische wijziging ten aanzien van het adviesrecht over het beheerplan