Download documenten

Besluit externe veiligheid buisleidingen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Besluit houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. Het Besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011, met uitzondering van: a. artikel 6, vierde lid, dat met ingang van 1 juli 2013 in werking treedt, en b. artikel 21 dat met ingang van 1 juli 2011 in werking treedt.