Download documenten

Besluit externe veiligheid inrichtingen en het bestemmingsplan

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In deze afstudeerscriptie worden de mogelijkheden, knelpunten en oplossingen bij toepassing van het Besluit externe veiligheid inrichtingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening geanalyseerd, in het bijzonder de verankering in het bestemmingsplan.