Download documenten

Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

Samenvatting

De komende jaren zullen steeds meer voertuigen op waterstof gaan rijden: vrachtauto’s, OV-bussen, vuilniswagens, mobiele werktuigen, personenauto’s. Om goed voorbereid te zijn moeten tankstationhouders nu reeds nadenken hoe ze deze markt gaan bedienen. Wat moet je doen om waterstof aan te kunnen bieden? Hoe krijg je een vergunning? Deze handreiking is bedoeld ter ondersteuning van bestuurders en hun adviseurs die te maken krijgen met een aanvraag voor een vergunning voor het oprichten en in gebruik nemen van een waterstoftankstation op hun grondgebied. In deze handreiking wordt ervan uitgegaan dat het bevoegd gezag ligt bij het college van burgemeester en wethouders.