Download documenten

Bestuurlijke Inspectieprogramma BRZO 2007-2012

Samenvatting

Met het bestuurlijke Inspectieprogramma wil de provincie Overijssel een bestuurlijk kader scheppen waarmee planmatig en systematisch onderzoek van de in de inrichtingen gebruikte systemen van technische, organisatorische en bedrijfskundige aard kan worden uitgevoerd. In dit Inspectieprogramma worden daarvoor de uitgangspunten geformuleerd en de activiteiten van de verschillende handhavingspartners onderling op elkaar afgestemd.