Download documenten

Bewust omgaan met veiligheid: rode draden

Samenvatting

In deze nota worden de voorstellen voor de Modernisering van Omgevingsveiligheidsbeleid in beeld gebracht. In 2013 is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met het programma ‘Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid’ gestart. Met dit programma wil IenM een veilige leefomgeving rond risicobronnen bevorderen en tevens ontwikkelingen mogelijk maken. Hiertoe zijn vanuit dit programma met diverse partijen (o.a. decentrale overheden, bedrijfsleven, uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten) denkrichtingen verkend.