Download documenten

Bijspijkerboekje juridische basiskennis omgevingswet

Samenvatting

De invoering van de omgevingswet staat voor de deur. Naast allerlei inhoudelijke veranderingen op het gebied van omgevingsveiligheid veranderen er met de invoering van deze wet ook stelselmatig een heleboel dingen. In deze publicatie gaat het ministerie van BZK nader in op de algemene uitgangspunten en doelen van het nieuwe stelsel. Geven zij een omschrijving op hoofdlijnen over de inhoud en de werking van de Omgevingswet en de de AMvB's, beschrijven zij de mogelijkheden van de verschillende kerninstrumenten en hun plaats in de beleidscyclus en geven zij informatie over het invoerings- en aanvullingstraject van de omgevingswet.