Download documenten

Bouwkundige maatregelen externe veiligheid

Samenvatting

Met bouwkundige maatregelen kan de veiligheid van personen in een gebouw worden verbeterd bij een incident met gevaarlijke stoffen. De gezamenlijke provincies hebben daarom de 'Catalogus bouwkundige maatregelen externe veiligheid' ontwikkeld. Dit is een eerste aanzet tot het vullen van de leemte bij het kiezen van de bouwproducten.