Download documenten

Brandweeroptreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Onderzoek naar de mate waarin de regionale brandweer is toegerust om een ongeval met gevaarlijke stoffen adequaat te kunnen bestrijden. Tevens is aan de hand van de evaluaties van een aantal praktijkincidenten met gevaarlijke stoffen de kwaliteit van de daadwerkelijke operationele bestrijding beoordeeld en is de regionale organisatie voor de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen getoetst aan de wettelijke taken, de Leidraad Ongevalsbestijding gevaarlijke stoffen (OGS) en de Leidraad Oefenen. Voorts is onderzoek gedaan naar het aantal en de aard van de incidenten met gevaarlijke stoffen in 2006, alsmede de inzet van specifieke OGS-eenheden daarbij.