Download documenten

Brief aan VROM over consequentieonderzoek aardgasleidingen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In deze brief wordt ingegaan op het onderzoek op hoofdlijnen naar de consequenties van de nieuwe risicoafstanden rond hogedruk aardgastransportleidingen. Hierin is zowel aandacht besteed aan de bestaande als de toekomstige situatie (tot 2030). Bijlage bij deze brief is het rapport consequentieonderzoek aardgastransportleidingen van de Gasunie (mei 2007).