Download documenten

Brief ministerie I&A inzake aanvullende mitigerende maatregelen buisleidingen

Samenvatting

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt de externe veiligheid rond aardgas- en aardolieproducten-leidingen. Geconstateerde knelpunten moeten binnen drie jaar gesaneerd zijn. Voor aardolieleidingen is hierop een uitzondering gemaakt, omdat onvoldoende reducerende maatregelen beschikbaar bleken. Inmiddels heeft het ministerie I&M besloten een VELIN-voorstel voor het waarderen van extra maatregelen te volgen. Dit betekent dat de Rekenmethodiek Bevb gelijk met het aanwijzen van overige chemicali√ęnleidingen hierop bijgesteld wordt. Naar verwachting zal e.e.a. begin juli 2014 in werking treden. Om partijen reeds te informeren, is onlangs deze beleidsbrief verzonden.