Download documenten

Brief van de minister van BiZa en Koninkrijksrelaties over zelfredzaamheid bij rampen en crises

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de concrete acties die in gang zijn gezet om de (zelf)redzaamheid van burgers en bedrijven bij rampen en crises te versterken.