Download documenten

Brief van de minister van VROM over de inwerkingtreding van de wijzigingen Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi II)

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In deze brief wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen die Revi II in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) aanbrengt, wordt een aantal communicatie- en voorlichtingsaspecten genoemd en worden sanerings- en schadevergoedingsaspecten behandeld