Download documenten

Brzo-jaarverslag Zuid-Holland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Sinds 2008 werken de provincie Zuid-Holland, de milieudienst Zuid-Holland en de DCMR Milieudienst Rijnmond intensief samen op het gebied van de uitvoering van Brzo-inspecties in Zuid-Holland. In het jaarverslag zijn de resultaten van deze samenwerking en de plannen voor 2008 weergegeven.