Download documenten

Chemie in samenwerking - Veiligheid op het industriecomplex Chemelot Limburg

Samenvatting

In 2016 vonden op het Limburgse chemiecomplex Chemelot vier ernstige voorvallen plaats. De Onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan om te achterhalen hoe partijen op Chemelot de veiligheid beheersen en welke tekortkomingen en kwetsbaarheden er zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat de veiligheid van de installaties op Chemelot beter beheerst kan worden. De Onderzoeksraad concludeert dat de bestaande samenwerkingsverbanden beter benut moeten worden om de veiligheid structureel te verbeteren.