Download documenten

Chemische clusters en maatschappelijke opgaven

Samenvatting

Deze publicatie is gericht op het informeren van bestuurders. Zij krijgen in vogelvlucht informatie over chemische clusters, omgevingsveiligheid en de wisselwerking tussen deze twee aspecten in combinatie met vijf grote maatschappelijke opgaven die op de bestuurders afkomen, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. Doel van de publicatie is een eerste kennismaking met omgevingsveiligheid, zodat bestuurders dit in de juiste context kunnen plaatsen. De inhoud komt voort uit pilots die in 2018 in vier verschillende gebieden (Moerdijk, Rotterdam, Chemelot, Amsterdam) zijn uitgevoerd. In deze publicatie komen de hoofdopgaven, die in deze pilots aan het licht zijn gekomen aan bod. EV-specialisten en beleidsadviseurs kunnen dit boekje gebruiken om hun bestuurders op te informeren.