Download documenten

CO2 transport- en opslagstrategie

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Nederland heeft voldoende opslagcapaciteit voor grootschalige CO2-opslag. Realisatie hiervan vraagt wel om duidelijke randvoorwaarden van de overheid. Dat concluderen EBN en Gasunie in hun advies over de mogelijkheden voor grootschalige CO2-transport en opslag in Nederland. Het advies is samengesteld op verzoek van de Minister van Economische Zaken. EBN is benaderd vanwege haar kennis over de olie- en gasvelden in Nederland en gasinfrastructuurbedrijf Gasunie vanwege haar kennis over veilig en betrouwbaar gastransport. Het advies levert bouwstenen voor een nog te formuleren langetermijnvisie van de overheid (Nationaal Masterplan) op het gebied van CO2-opslag en -transport.