Download documenten

Consequenties van verwachte nieuwe REVI voor LPG tankstations

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Het concept van de aanpassing van het Revi wordt volgens het Ministerie van VROM in maart 2007 gepubliceerd en zal naar verwachting drie maanden na de publicatie ervan, dus omstreeks juli 2007 in werking treden. In het nieuwe Revi zijn risicoafstanden gegeven die uitsluitend van toepassing zijn op bestaande LPG-tankstations.