Download documenten

Consistent maatwerk – handreikingen voor dossieroverstijgend risico- en veiligheidsbeleid

Samenvatting

In dit briefadvies reikt de WRR enkele algemene kernvragen aan die de overheid zich bij de voorbereiding en bij evaluatie van risico- en veiligheidsbeleid steeds zou dienen te stellen. Deze vragen zijn zowel bij reactief in te zetten beleid (naar aanleiding van daadwerkelijke aantastingen van de veiligheid) als bij prospectief beleid (gericht op potentiële bedreigingen) te benutten.