Download documenten

Convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Het ontwerp-convenant DSM Afbouw ammoniaktransporten van DSM Geleen naar DSM Agro bevat een gedetailleerde uitwerking van het principeakkoord tussen de Rijksoverheid, de naamloze vennootschap Koninklijke DSM N.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DSM Agro B.V., Gedeputeerde Staten van Limburg en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In artikel 19 zijn de nadere afspraken hierover met de provincie Noord-Holland uitgewerkt. Uiterlijk 31 december 2009 zullen de ammoniaktransporten van DSM Geleen naar DSM Agro te IJmuiden definitief worden beëindigd.