Download documenten

Convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en rijden van treinen

Samenvatting

Diverse partijen uit het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt over BLEVE-vrij rijden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. Met de in dit convenant neergelegde afspraken zal het vervoer van brandbare gassen door Nederland nog veiliger worden. Partijen bij dit convenant is een 23- tal bedrijven die goederentreinen met brandbare gassen samenstellen of beladen en bedrijven die voor het vervoer daarvan zorg dragen.