Download documenten

De beëindiging van het chloortransport in Nederland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Samenvatting van het boek - Onder druk wordt alles vloeibaar. Hierin wordt de geschiedenis van het chloortransport in Nederland beschreven. Tevens wordt de weg naar het convenant tussen de Nederlandse overheid en Akzo Nobel kort geschetst.