Download documenten

De effectiviteit van explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen

Samenvatting

Is het gebruik van explosiewerend (of scherfvrij) glas zinvol bij een explosie van een gevaarlijke stof? Kan explosiewerend glas bij incidenten met gevaarlijke stoffen het aantal slachtoffers beperken? Het IFV concludeert dat explosiewerend glas een effectieve maatregel kan zijn om de gevolgen van een explosie van een gevaarlijke stof te beperken. Maar ook dat de relevante eigenschappen van dit glas vaak niet bekend zijn en dus extra onderzoek nodig is.