Download documenten

De grondroerdersregeling

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In maart 2006 is het wetsvoorstel Informatieuitwisseling ondergrondse netten, oftewel de Grondroerdersregeling bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet zal naar verwachting in 2007 in werking treden. Deze brochure geeft informatie over het wetsvoorstel en de verplichte informatie-uitwisseling voor grondroerders, netbeheerders en opdrachtgevers.