Download documenten

Een internationale verkenning naar fysieke veiligheidsaspecten van de energietransitie

Samenvatting

De energietransitie brengt veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. Welke risico's worden in het buitenland gezien en aan welke maatregelen wordt gedacht? Uit een eerste verkenning blijkt dat de inzichten in het buitenland vergelijkbaar zijn met die in Nederland: veiligheidsgerelateerde wet- en regelgeving is er amper of ijlt na en de hulpverleningsdiensten pionieren om stappen te zetten op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding. De kennis die is samengebracht in de nieuwe uitgave Een internationale verkenning naar fysieke veiligheidsaspecten van de energietransitie is op twee manieren verzameld. Er is allereerst een verkennende literatuurstudie uitgevoerd naar zeven uitingsvormen van de energietransitie: geothermie, windenergie, biomassa, zonne-energie, waterstof, energieopslagsystemen en duurzaam bouwen. Daarnaast is informatie verzameld via een online vragenlijst die is uitgezet bij internationale contacten.