Download documenten

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2016

Samenvatting

De eindejaarsrapportage IOV 2016 bevat de monitorresultaten van de projecten en activiteiten binnen de vier deelprogramma’s van het programma Impuls Omgevingsveiligheid over het jaar 2016. Het hoofddoel van het programma Impuls Omgevingsveiligheid is: het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van het externe veiligheidsbeleid en de regelgeving, anticiperend op de Omgevingswet. Het overgrote gedeelte van de het jaarprogramma is volgens planning verlopen en voor het overgrote deel binnen het daarvoor gereserveerde budget.