Download documenten

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2017

Samenvatting

De eindejaarsrapportage geeft een kort overzicht van de resultaten van de activiteiten die tijdens het gehele jaar van 2017 binnen de vier deelprogramma’s IOV 2017 zijn uitgevoerd. Per deelprogramma worden de volgende aspecten toegelicht: - het doel dat het deelprogramma heeft, - de beoogde activiteiten 2017, - de stand van zaken per 31 december 2017, - het behaalde doel en - eventueel wordt een aanbeveling gegeven.