Download documenten

Eindejaarsrapportage Impuls Omgevingsveiligheid 2019

Samenvatting

De Impuls Omgevingsveiligheid (IOV) 2015 – 2018 geeft een impuls aan het milieuwerkveld externe veiligheid, sluit aan op de modernisering van het omgevingsveiligheidbeleid van het ministerie IenW, en ondersteunt de implementatie van de Omgevingswet op het gebied van omgevingsveiligheid.
Deze jaarrapportage van de Impuls Omgevingsveiligheid 2019 geeft een beknopte beschrijving van de voortgang van de activiteiten die in de deelprogramma’s uitgevoerd worden. Wanneer van toepassing, worden bijzonderheden beschreven.