Download documenten

Eindrapport Jaar van transport en veiligheid

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In 2010 hebben de veiligheidsregio's Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en de provincie gezamenlijk het programma "jaar van transport en veiligheid Zuid-Holland" uitgevoerd. Deze unieke samenwerking heeft geleid tot tastbare resultaten, versterking van het netwerk, nieuwe inzichten en verbeterpunten. Het programma bracht focus aan, niet alleen tussen de deelnemende organisaties maar ook binnen de organisaties waardoor de samenwerking tussen medewerkers van verschillende disciplines is verbeterd. De resultaten zijn samengevat in het eindrapport.