Download documenten

Europese Kaderrichtlijn vervoer van gevaarlijke stoffen over land

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Richtlijn voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, het spoor en de binnenwateren binnen of tussen lidstaten. Tevens van toepassing op activiteiten met betrekking tot het laden en lossen, de overbrenging van of naar een andere vervoersmodaliteit en het noodzakelijke oponthoud tijdens het vervoer. In de richtlijn is de omstreden passage opgenomen dat lidstaten de route en het vervoermiddel mogen bepalen.