Download documenten

Evaluatie (gebruik) rekenmethodiek Bevi en de organisatie

Samenvatting

Twijnstra Gudde heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (het gebruik van) de rekenmethodiek Bevi en de organisatie eromheen geëvalueerd. Hun belangrijkste conclusie is dat de rekenmethodiek Bevi voldoet, maar de omgeving ervan niet (o.a. onduidelijke besluitvorming/verantwoordelijkheden, onvoldoende kwaliteitsmanagement, ontbrekend beleidskader voor afwegingen). Ze komen met een 5-tal verbetervoorstellen, die bovengenoemde tekortkomingen moeten verhelpen en het ook eenvoudiger moeten maken.