Download documenten

Externe Veiligheid binnen milieuvergunningverlening, handreiking

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De handreiking heeft tot doel om de samenwerking te verbeteren tussen het bevoegd gezag Wm en de lokale en regionale brandweer op het gebied van milieuvergunningverlening en externe veiligheid. Met name ook de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de regionale brandweer (Brandweer Fryslân) en de lokale brandweer (van elke gemeente)zijn hierbij van belang."