Download documenten

Externe Veiligheidsrisico's op provinciale wegen in Gelderland

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Het onderzoeksrapport verschaft inzicht in het huidige en het toekomstige Plaatsgebonden Risico (PR) en Groepsrisico (GR) van transporten van gevaarlijke stoffen over provinciale wegen. Op basis van de resultaten is bekeken of een provinciaal basisnet voor Gelderland wenselijk is of dat er op een andere manier de risico’s langs de provinciale wegen beschouwd worden. Een samenvatting van het onderzoek is bijgevoegd.