Download documenten

Flyers Programma Modernisering Omgevingsveiligheid 2015-2018

Samenvatting

De overheid heeft regels en kaders voor het veilig omgaan met de risico’s van gevaarlijke stoffen. Om deze regelsen kaders nog eenvoudiger, beter en veiliger te maken, werkt het Rijk samen met provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, burgers en ondernemers. Het programma ‘Modernisering omgevingsveiligheid’ werkt op deze manier aan de invulling van nieuw beleid, dat grotendeels in 2018 in de Omgevingswet opgenomen wordt.