Download documenten

Geleerde lessen brand Kijfhoek _ Evaluatierapporten

Samenvatting

Drie evaluaties van de brand bij Kijfhoek. De rode draden uit de evaluaties zijn de essentie van goede en actuele informatievoorziening, flexibiliteit in alarmering, een actieve en snelle crisiscommunicatie en het belang van een goed getrainde, geoefende en ervaren brandweer.