Download documenten

Groepsrisico bij LPG-tankstations en wijziging Revi

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

In dit document wordt een methode beschreven voor een conservatieve en snelle beoordeling van het groepsrisico bij een standaard LPG-tankstation. Het is opgesteld als hulpmiddel voor het bevoegd gezag en is in overeenstemming met de Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen (vanaf nu Wijziging Revi genoemd) die op 1 juli 2007 in werking is getreden.