Download documenten

Handboek Omgevingsveiligheid

Samenvatting

Het handboek biedt informatie over hoe omgevingsveiligheidsbeleid is opgebouwd en wie welke rol heeft. Met deze achtergrondkennis kunnen het bevoegd gezag, beleidsmakers en andere belanghebbenden hun keuzes inhoudelijk motiveren. Ook biedt het handboek methoden om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Het Handboek Omgevingsveiligheid is een levend document en sluit zoveel mogelijk aan bij de recente beleidsinzichten. Het RIVM streeft naar een inhoudelijk correct en praktisch bruikbaar handboek.