Download documenten

Handboek risicozonering windturbines, versie 3.1

Samenvatting

De derde versie (versie 3.1) van het Handboek Risicozonering Windturbines (hierna: Handboek) is een actualisatie van het Handboek uit 2005. Het oorspronkelijke Handboek is in 2000 opgesteld. Versie 3.0 van het Handboek is in 2013 uitgebracht. Versie 3.1 uit 2014 verschilt hiervan door het actuele wettelijk- en beleidskader in beeld te brengen en een aantal storende verschrijvingen uit versie 3.0 te verbeteren.