Download documenten

Handleiding BEVI incl. circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De Handleiding externe veiligheid inrichtingen is in 2006 uitgebreid met de circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Deze handleiding geeft uitleg over het besluit. De handleiding behandelt de wijze waarop volgens het Besluit met het plaatsgebonden risico moet worden omgegaan. Het groepsrisico komt hier slechts beperkt aan de orde.