Download documenten

Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties

Samenvatting

Om de veiligheid van mensen in gebouwen te bepalen wordt in het omgevingsveiligheidsbeleid gebruik gemaakt van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn bedoeld om de kans op een incident met grote maatschappelijke verstoring te beperken tot een aanvaardbare waarde. In de Omgevingswet ontbreekt een dergelijk landelijk afwegingskader voor mogelijke maatregelen om de veiligheid voor mensen op buitenlocaties te verhogen, zowel voor kleine als grote incidenten met gevaarlijke stoffen. Mensen op buitenlocaties zijn niet beschermd door een gebouw en worden daarom blootgesteld aan meer warmtestraling, overdruk en hogere concentraties giftige stoffen. Bovendien kunnen mensen, door de mogelijke afwezigheid van bebouwing, ook buiten de aandachtsgebieden onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren van brand, explosie en/of een gifwolk. In veel gevallen kunnen zij zich niet in veiligheid brengen. In deze Handleiding Omgevingsveiligheid Mensen op Buitenlocaties wordt een manier gepresenteerd om ook bij buitenactiviteiten zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging uit te voeren.