Download documenten

Handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan

Samenvatting

Deze handreiking Aandachtsgebieden in het omgevingsplan combineert kennis van risicobronnen met een interpretatie van toekomstige regelgeving tot een handzaam stappenplan. Zo kan deze de planmaker ondersteunen en helpen in het nemen van transparante en een herleidbare keuzes.

In deze versie 1.0 is de kennis van de verschillende partijen opgenomen en verwerkt. De partijen hebben zich gevonden in een "open source" -achtige samenwerking. Zo wordt de handreiking als een groeimodel gezien, dat voortdurend aan de actualiteit kan worden aangepast. Aanpasbaar als regels veranderen en groeiend naar meer specifieke input vanuit andere risicobronnen dan alleen de in deze handreiking opgenomen buisleiding als risicobron. Versie1.0 is het begin en naar een vervolg-versie wordt nu al uitgekeken.

De handreiking bevat een aantal modules waarin wordt ingegaan op toepassing van het nieuwe beleid op specifieke risicobronnen:
A: Hogedruk aardgastransportleidingen
B: Hogedruk waterstoftransportleidingen
C: Reserveringen en reserveringsstroken