Download documenten

Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations

Samenvatting

Vier jaar geleden verscheen de Handreiking EV advisering LNG, samengesteld door een groep deskundigen uit de veiligheidsregio's. De handreiking is onlangs geactualiseerd. Een goed moment om de uitgave een andere naam te geven die meer recht doet aan de inhoud: Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations. De handreiking bevat tips op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding die gebruikt kunnen worden in het gehele traject van ontwerp, vergunningverlening en beheer van LNG-tankstations. De uitgave is bedoeld voor veiligheidsadviseurs van de veiligheidsregio's, vergunningverleners bij omgevingsdiensten en ontwerpers en exploitanten van LNG-tankstations.