Download documenten

Handreiking risicozonering windturbines

Samenvatting

Externe veiligheid speelt ook bij windturbines een rol. In het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling zijn daarom eisen opgenomen. Het gaat daarbij om risicocontouren en ontwerpnormen. Het Handboek Risicozonering Windturbines geeft invulling aan de risicomethodiek voor windturbines.