Download documenten

Handreiking samenwerkende overheden

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Het doel van deze Handreiking is het vereenvoudigen van de samenwerking tussen provincie, gemeentelijke afdelingen en de regionale brandweer. De Handreiking is te gebruiken als stap voor stap leidraad bij die samenwerking. De Handreiking maakt inzichtelijk op welke wijze provincie, gemeente en regionale brandweer externe veiligheidsrisico's afwegen bij het beoordelen van vergunningaanvragen en andersoortige initiatieven met ruimtelijke consequenties. Wie doet wat, welke informatie krijg ik en welke informatie moet ik leveren aan een ander? Deze Handreiking gaat vooral in op verantwoordelijkheden en de procesgang.