Download documenten

Handreiking Saneringsprogramma BEVI

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De handreiking is bedoeld voor gemeenten en provincies, die als bevoegd gezag Wet milieubeheer (Wm) en Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een belangrijke taak hebben op het gebied van externe veiligheid en daarmee het oplossen van saneringsituaties..