Download documenten

Handreiking 'Verantwoorde brandweeradvisering'

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

De handreiking heeft als doel om tot een weloverwogen brandweeradvies te komen en geeft handvatten voor goed gebruik van het brandweeradvies in de verantwoording groepsrisico. Ook wordt beoogd uniformiteit in de advisering te bewerkstelligen en de doorwerking van het advies te optimaliseren. In de handreiking wordt ingegaan op vragen als: Wanneer is de veiligheidsregio wettelijk adviseur? Wat kunnen het bevoegd gezag en de veiligheidsregio van elkaar verwachten? Hoe voert de veiligheidsregio de adviestaak zo goed mogelijk uit? Hoe kan het bevoegd gezag de geadviseerde maatregelen zo goed mogelijk verankeren? De handreiking is bedoeld voor zowel opstellers als ontvangers (bij gemeenten en provincies) van het brandweeradvies. Het 'Good practises'-document bevat een uitwerking van het stappenplan zoals dat in de handreiking beschreven wordt. Aan de hand van een voorbeeldcasus wordt zowel inhoudelijk als procesmatig uitgelegd hoe iedere stap uitgevoerd wordt en welk resultaat dit opl