Download documenten

Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico transport

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Handreiking voor een effectief advies door hulpdiensten. In afwachting van het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat samen met vertegenwoordigers van hulpverleningsorganisaties de Handreiking opgesteld. Deze handreiking is nog niet compleet, maar wel goed bruikbaar. De Handreiking bevat: een kort overzicht van de ruimtelijke processen, gaat in op de plaats van het brandweeradvies binnen die processen en geeft voorbeelden van de wijze waarop het effect gemaximaliseerd kan worden. In de Handreiking is plaats gereserveerd voor het juridisch kader dat het Btev geeft. Dat deel wordt toegevoegd zodra de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en, daarop aansluitend, het Btev gereed zijn.