Download documenten

Handreiking voor de risicoinventarisatie in het gemeentelijk rampenplan

Dit document is gearchiveerd.

Samenvatting

Deze handreiking biedt een handvat voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie binnen de gemeente. Deze risico-inventarisatie moet de basis vormen voor het opstellen van het gemeentelijke rampenplan. Daarnaast moeten de verkregen gegevens gebruikt kunnen worden binnen beleid en werkprocessen van de gemeente en de regionale hulpdiensten in het kader van risicobeheersing en rampbestrijding. Deze handreiking is alleen gericht op de gemeentelijke beleids- en werkprocessen. Aan van de processen van GGD/GHOR, Brandweer en Politie is in deze handreiking geen aandacht geschonken.